fbpx

Θεραπεία Εφηβικής Σκολίωσης

Θεραπεία εφηβικής σκολίωσης με το ατομικό πρότυπο την καινοτόμο μέθοδο αντιμετώπισης της σκολίωσης

Η Εφηβική Σκολίωση δημιουργείται όταν, σε ένα κατά τα άλλα υγιή έφηβο, αρχίζει η σπονδυλική του στήλη να περιστρέφεται σε διαφορετικά επίπεδα, αντίθετα μεταξύ τους.

Η περιστροφή των θωρακικών σπονδύλων συμπαρασύρει και τα πλευρά με αποτέλεσμα την δημιουργία του θωρακικού ύβου (καμπούρα).

Είναι ο πιο συχνός τύπος σκολίωσης (4 στους 100 εφήβους), που επηρεάζει παιδιά ηλικίας 9 έως 14 ετών και εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της ταχείας ανάπτυξης.

Η θεραπεία με την εφαρμογή ενός δύο διαστάσεων κηδεμόνα σκολιώσεως παλιάς τεχνογνωσία όπως ο Boston, σε μια πάθηση που είναι τρισδιάστατη, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στο SPONDYLOS έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση.

Η θεραπεία με το ατομικό πρότυπο


Το Ατομικό Πρότυπο είναι το επαναστατικό σύστημα αντιμετώπισης της σκολίωσης που δημιούργησε το SPONDYLOS.

Με το ατομικό πρότυπο αντιμετωπίζουμε το συνολικό πρόβλημα του ασθενούς και όχι μόνο την γωνία κλίσηςΑυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στο παιδί και την πάθηση του. 

Το σύστημα του ατομικού προτύπου δεν είναι ένας απλά ένας διορθωτικός κηδεμόνας, αλλά ένα

ολιστικό σύστημα θεραπείας

Και όταν λέμε ολιστικό σύστημα θεραπείας εννοούμε:

 

  • τον κηδεμόνα, που είναι από τα βασικά συστατικά της θεραπείας,

 

  • την εκμάθηση ασκήσεων των συστημάτων Schroth για Σκολίωση,

 

  • την εμπέδωση αυτών και την ενσωμάτωση τους στην καθημερινότητα του παιδιού,

 

  • την ψυχολογική υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους,

 

  • την διατροφή και τις συνήθειες τους,

 

  • τις αθλητικές τους δραστηριότητες και τέλος

 

  • την δημιουργία του πλαισίου που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ζωή του.

Παλιότερα έλεγαν ότι ο ρόλος ενός κηδεμόνα σκολίωσης ήταν να σταματήσει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της γωνίας, με κηδεμόνες όπως οι Boston, Milwaukee, DDB  κλπ. Ο τελικός στόχος ήταν η αποφυγή χειρουργικής επέμβασης σπονδυλικής στήλης και οι περιορισμοί, που την συνοδεύουν.

Στο SPONDYLOS οι διορθώσεις της σκολίωσης, ξεπερνούν το 50% της αρχικής γωνίας.

Στην θεραπεία εφηβικής σκολίωσης την χρήση του κηδεμόνα ενισχύουν οι ασκήσεις από το σύστημα Schroth.

Η βασική θεραπεία της εφηβικής σκολίωσης περιλαμβάνει τον ειδικά κατασκευασμένο, σύμφωνα με τον τύπο της σκολίωσης, κηδεμόνα Rigo-Cheneau

Στη θεραπεία εφηβικής σκολίωσης περιλαμβάνονται επίσης και τα σεμινάρια αναπνευστικών και ασύμμετρων ασκήσεων της μεθόδου  Schroth και της μεθόδου αυτοδιόρθωσης SEAS.

Στη θεραπεία εφηβικής σκολίωσης όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο περισσότερο στηριζόμαστε στην εφαρμογή του κηδεμόνα και λιγότερο στην άσκηση.

Το αντίθετο συμβαίνει  προς το τέλος της ανάπτυξης.

Η Σκολίωση διορθώνεται; 

Το πρώτο ερώτημα στα χείλη των γονιών, που για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με την Σκολίωση είναι: Διορθώνεται? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι μπορεί να μειωθεί, όχι να εξαφανιστεί, εκτός και εάν πρόκειται για πολύ μικρή σκολίωση. Με κάποιες όμως πολύ σοβαρές προϋποθέσεις.

Στη θεραπεία εφηβικής σκολίωσης θα πρέπει:


 

1. Το παιδί να είναι απόλυτα υπάκουο όσον αφορά τις ώρες εφαρμογής του κηδεμόνα (συνήθως 21 ώρες την ημέρα)

2. Να έχει τους ιμάντες του κηδεμόνα πάντα σε τάση ώστε να ασκείται διαρκώς αυξανόμενη πίεση.

3. Να ασκείται καθημερινά για τουλάχιστον 45 λεπτά στα προγράμματα των ασκήσεων.

4. Να ακολουθεί όλες τις οδηγίες

Ο στόχος της θεραπείας είναι να μειώσει την σκολίωση μέχρι και το 50% και αυτό να διατηρηθεί και μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα, η οποία προσδιορίζεται στο τέλος της οστικής ανάπτυξης.

Η δε αφαίρεση του κηδεμόνα γίνεται σταδιακά στο διάστημα ενός περίπου έτους από την οστική ωρίμανση. Η άσκηση θα πρέπει να είναι συνεχής σε όλη του την ζωή.

Πολύωρη εφαρμογή του κηδεμόνα

Μια πρόσφατη μελέτη από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α.  έδειξε το εξής. Από τους ασθενείς που εφάρμοσαν ένα κηδεμόνα, το 75% είχε γωνίες που δεν προχώρησαν στο το όριο των 50 ° για χειρουργική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis Trial (BrAIST) δημοσιεύθηκαν στην New England Journal of Medicine (17 Οκτωβρίου 2013).

Η μελέτη BrAIST χρησιμοποίησε αισθητήρες θερμοκρασίας στους κηδεμόνες για να υπολογίσει την χρονική εφαρμογή τους από τους εφήβους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο χρόνος που φοριέται ο κηδεμόνας συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητά του.

Οι ασθενείς που φορούσαν τον κηδεμόνα για λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα είχαν περίπου το ίδιο ποσοστό επιτυχίας με αυτούς που δεν τον φορούσαν καθόλου! Όσοι φορούσαν τον κηδεμόνα περισσότερο από 13+ ώρες την ημέρα είχαν ποσοστό επιτυχίας 90% ή υψηλότερο.