Εφηβική Σκολίωση

Τι είναι η Εφηβική Σκολίωση;

 

Η Εφηβική Σκολίωση είναι όταν, σε ένα κατά τα άλλα υγιή έφηβο μεταξύ 9 και 13 ετών, αρχίζει η σπονδυλική του στήλη να περιστρέφεται σε διαφορετικά επίπεδα και αντίθετα μεταξύ τους.

Η περιστροφή των θωρακικών σπονδύλων συμπαρασύρει και τα πλευρά με αποτέλεσμα την δημιουργία του θωρακικού ύβου (καμπούρα).

Το ίδιο γίνεται και στους οσφυϊκούς σπονδύλους, μόνο που εδώ συμμετέχουν στην δημιουργία του ύβου η προβολή λόγω στροφής των οσφυονωταίων μυών.

Εφηβική Σκολίωση
Εφηβική Σκολίωση

 

Η προοδευτική αύξηση της στροφής των σπονδύλων,

δημιουργεί μια πλάγια κλίση, από την πλευρά της στροφής,

κάτι σαν στριφογυριστή σκάλα.

Τι δημιουργεί την εφηβική σκολίωση;

 

Η συνήθως χρησιμοποιούμενη έκφραση είναι Ιδιοπαθής Εφηβική Σκολίωση, δηλαδή μη γνωστής αιτιολογίας.

Η αιτιολογία είναι όμως είναι γνωστή. Οφείλεται σε γονίδιο που μεταβιβάζεται 100 % από τους γονείς στα παιδιά.

Ο τρόπος δράσης του γονιδίου, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και η επιδείνωση παραμένουν άγνωστα προς το παρόν στοιχεία, με πολλές θεωρίες να έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα.

Συνήθως δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής του οποίου ένας ή και οι δύο γονείς δεν έχουν κάποιο βαθμό σκολίωσης.

Εφηβική Σκολίωση

Εφηβική Σκολίωση

Εφηβική Σκολίωση

Πώς αντιμετωπίζεται η εφηβική σκολίωση; 

 

Οι σκολιώσεις στην αρχή της εμφάνισής τους και μέχρι τις 25° έχουν ελαστικές ιδιότητες δηλαδή επανέρχονται στα φυσιολογικά όρια μετά από κατάλληλη θεραπεία.

Μεγαλώνοντας όμως η γωνία κλίσης και περνώντας αρκετός χρόνος από την εμφάνισή τους δημιουργούν μόνιμες πλαστικές παραμορφώσεις στους σπονδύλους με αποτέλεσμα την δυσκολία επαναφοράς τους έστω και με κατάλληλη θεραπεία.

Δηλαδή μπορεί να επανέλθει η γωνία κλίσης και η στροφή αλλά όχι η παραμόρφωση των σπονδύλων πράγμα το οποίο σημαίνει θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε μόνιμη συντήρηση του αποτελέσματος.

Έτσι λοιπόν σε όλες τις σκολιώσεις θα πρέπει να επεμβαίνουμε ιδιαίτερα έγκαιρα και αποτελεσματικά πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η αντιμετώπιση της Σκολίωσης πρέπει να είναι έγκαιρη και άμεση. Δεν υπάρχει πλέον ορθοπαιδικός που να περιμένει μία σκολίωση να φθάσει τις 25° για να κάνει κάτι. Η επιδείνωση μιας σκολίωσης είναι το κριτήριο για την θεραπεία…

Η θεραπεία μπορεί πρέπει να είναι συντηρητική με κηδεμόνα και ασκήσεις. Σε κάποιες ιδιαίτερα μεγάλες σκολιώσεις μπορεί να είναι χειρουργική.

Εφηβική Σκολίωση
Εφηβική Σκολίωση
Shares
Scroll Up