Τιμές κηδεμόνων

Στους νεώτερους κηδεμόνες νέας τεχνογνωσίας ο βαθμός της δυσκολίας εξαρτάται από το σχέδιο, που αλλάζει κάθε φορά για τον τύπο της πάθησης.

Έτσι υπάρχουν σχέδια που για την ολοκλήρωσή τους δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία μέχρι σχέδια που χρειάζονται πολύ κόπο για να ολοκληρωθούν. Οι βασικοί τύποι κηδεμόνων σκολίωσης για παράδειγμα είναι 14 και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή

Αυτός είναι και ο λόγος που οι τιμές είναι διαφορετικές για τους διάφορους τύπους κηδεμόνων.

Η τιμή καθορίζεται από τον τύπο του κηδεμόνα και τον βαθμό δυσκολίας και αποφασίζεται όταν ο ασθενής εξετασθεί από τον επιστημονικό Διευθυντή, Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δημήτριο Παπαδόπουλο, υποβληθεί σε τρισδιάστατη απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης με Formetric 4D, μετρηθούν οι ψηφιακές του ακτινογραφίες και ορισθεί ο τύπος με την ταξινόμηση του Rigo.

Κηδεμόνες Νέας Υψηλής Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας,  (δεν χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Σκολιώσης SPONDYLOS – Rigo – Cheneau


 

14 διαφορετικοί τύποι  για κάθε σκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της σκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Κύφωσης SPONDYLOS SKB


 

3 Διαφορετικοί τύποι  για κάθε κύφωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της κύφωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Κυφοσκολιώσης SPONDYLOS-Rigo-Cheneau


 

8 Διαφορετικοί τύποι  για κάθε κυφοσκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή                                                      

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της κυφοσκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Σκολιώσεως Ενηλίκων SPONDYLOS-Rigo-Cheneau


 

14 Διαφορετικοί τύποι  για κάθε σκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή                                                              

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της σκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Αντιλορδωτικός Κηδεμόνας SPONDYLOS SBB


 

6 Διαφορετικοί τύποι  για κάθε πάθηση (σπονδυλική στένωση, σπονδυλόλυση κλπ)

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της Πάθησης και από άλλες παραμέτρους 

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Shares
Scroll Up
error: Alert: Content is protected !!