Τιμές κηδεμόνων

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πλέον από 1-1-2017  δεν αποζημιώνει άμεσα τους ασφαλισμένους καθώς και όλες τις κατασκευές.

Αποζημιώνει μόνο το ποσό αναγραφής στον πίνακα χορηγουμένων ειδών.(Πίνακας των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών και μόνο τους συμβεβλημένους παρόχους. 

Από τον Δεκέμβριο του 2018 δεν υπάρχει πάροχος συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έτσι λοιπόν χορηγεί μόνο τους παρακάτω συγκεκριμένους κηδεμόνες οι οποίοι είναι παρωχημένοι, ιδίου σχεδίου για όλες τις παθήσεις και δεν διορθώνουν.

Κηδεμόνες Παλιάς Τεχνολογίας  που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τιμές κηδεμόνων

Boston

1975

Τιμές κηδεμόνων

D.D.B.

1981

Τιμές κηδεμόνων

Cheneau

1975

Τιμές κηδεμόνων

Milwaukee

1957

Τιμές κηδεμόνων

Taylor

1870

Τιμές κηδεμόνων

Nirrop

1950

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσέχετε, εάν θα διαλέξετε επειδή είναι πιο φθηνοί οι παλαιοί κηδεμόνες, να μην πληρώσετε παραπάνω από ότι προσφέρει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δηλαδή εάν διαλέξετε να κατασκευάσετε ένα κηδεμόνα τύπου Boston, για τον οποίο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χορηγεί  € 595,00 θα πρέπει να πληρώσετε στο εργαστήριο μόνο την συμμετοχή σας που είναι € 198,00 και μόνον. Προσοχή εάν σας ζητήσουν περισσότερα χρήματα.

Κηδεμόνες Νέας Υψηλής Τεχνολογίας  που δεν χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 800 €

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Σκολιώσεως SPONDYLOS – Rigo – Cheneau


 

14 διαφορετικοί τύποι  για κάθε σκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της σκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Κυφώσεως SPONDYLOS SKB


 

Διαφορετικοί τύποι  για κάθε κύφωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της κύφωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Κυφοσκολιώσεως SPONDYLOS-Rigo-Cheneau


 

Διαφορετικοί τύποι  για κάθε κυφοσκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή                                                      

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της κυφοσκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Κηδεμόνας Σκολιώσεως Ενηλίκων SPONDYLOS-Rigo-Cheneau


 

Διαφορετικοί τύποι  για κάθε σκολίωση και άπειρα μοντέλα για κάθε ασθενή                                                              

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της σκολίωσης και από άλλες παραμέτρους

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές και οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Τιμές κηδεμόνων

Αντιλορδωτικός Κηδεμόνας SPONDYLOS SBB


 

Διαφορετικοί τύποι  για κάθε πάθηση (σπονδυλική στένωση, σπονδυλόλυση κλπ)

Τιμή: Εξαρτάται από τον τύπο της Πάθησης και από άλλες παραμέτρους 

 

* Στην τιμή περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων με Laser Scanner, η ψηφιακή του επεξεργασία σε CAD -CAM προγράμματα, η κατασκευή του κηδεμόνα και οι δοκιμαστικές εφαρμογές, εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, με δωρεάν επισκευές για φυσιολογικές φθορές, οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και σάκος μεταφοράς.

Shares
Scroll Up
error: Alert: Content is protected !!