fbpx

Χειρουργείο Σκολίωσης

Δυστυχώς η συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να γίνεται σε μία ηλικία που το παιδί, συνήθως κορίτσι, βρίσκεται σε μία ηλικία δύσκολή συναισθηματικά και πολύ φορτισμένη.

Μια περίοδο της ζωής που αρχίζει να διαμορφώνει την σεξουαλική του ταυτότητα, με αποτέλεσμα να αντιδρά σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής κηδεμόνα.

Σε μία εργασία μας, που έγινε στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου της επιστημονικής εταιρείας για την αντιμετώπιση της Σπονδυλικής στήλης SOSORT, στο Montreal το 2010, διερευνήθηκαν οι αιτίες που ένα παιδί δεν φοράει τον κηδεμόνα του.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά γιατί τα παιδιά δεν είχαν πρόβλημα με τον κηδεμόνα στο σπίτι τους, με τους γονείς και τους συγγενείς τους, αλλά είχαν πρόβλημα στο σχολείο.

Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη που έχουν τα παιδιά ώστε η εξωτερική τους εμφάνιση να μην επηρεασθεί από την εφαρμογή ενός κηδεμόνα.

Το κακό είναι ότι ακριβώς αυτή η ηλικία είναι η καθοριστική γα την διόρθωση της σκολίωσης. Όπως και για την επιδείνωσή της.

Χειρουργείο σκολίωσης ή συντηρητική θεραπεία;

Ένα ερώτημα που προβληματίζει εδώ και 40 χρόνια γιατρούς και ασθενείς. Δεν πρέπει όμως να είμαστε αφοριστικοί είτε με το χειρουργείο σκολίωσης είτε με την συντηρητική θεραπεία.

Και η μια και η άλλη έχουν τις ενδείξεις τους, οι οποίες όμως αλλάζουν με τα χρόνια.

Σάν κανόνας βέβαια σε όλες τις ειδικότητες τις χειρουργικής θα πρέπει πάντα πριν προχωρήσουμε σε μια χειρουργική θεραπεία να έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει μια σωστά εφαρμοσμένη συντηρητική θεραπεία. Δεν υπάρχει προληπτική χειρουργική θεραπεία της σκολίωσης, όπως έχω πολλές φορές ακούσει από συναδέλφους. Δεν χειρουργούμε μια σκολίωση γιατί θα γίνει πιο όμορφο το παιδί, ούτε προληπτικά για να μην αποκτήσει καρδιοαναπνευστικό πρόβλημα όταν μεγαλώσει.

Αλλά ας δούμε ορισμένους μύθους για τις επιπλοκές του χειρουργείου της σκολίωσης.

1. Η Σκολίωση θα δημιουργήσει μείζον καρδιοαναπνευστικό πρόβλημα.

Ελάχιστα είναι τα περιστατικά ιδιοπαθών εφηβικών σκολιώσεων, που φθάνουν σε έντονο αναπνευστικό πρόβλημα με μείωση της Ζωτικής Χωρητικότητας και της FVC1 λιγότερο δηλαδή από 30%. Περισσότερο επηρεάζονται ασθενείς με νευρομυϊκές σκολιώσεις με συνοδά άλλα προβλήματα, που μεταξύ άλλων επηρεάζουν και το καρδιοαναπνευστικό τους σύστημα. Ασθενείς που συνήθως κινούνται με υποστήριξη αναπηρικού αμαξιδίου και με την απαραίτητη βοήθεια από τους γονείς τους.

Εφηβική Σκολίωση 138°

με υποκύφωση 2°

Νευρομυϊκή σκολίωση 90° συνεπεία

νωτιαίας μυϊκής ατροφίας.

Η αναπνευστική ικανότητα επηρεάζεται σε μεγάλες σκολιώσεις > 70° με στροφή > 24° και υποκύφωση < 11° *

*** Relation between the Characteristics of A.I.S. and Vital Capacity in young and adults D. Papadopoulos, M. Kapetanakis, SOSORT Congress Montreal, May,20-22,2010

Υπάρχουν και μεγάλες σκολιώσεις, που λόγω αθλητικής δραστηριότητας των ασθενών, δεν επηρεάζεται πολύ η αναπνευστική ικανότητα.

Όσον αφορά τα καρδιακά προβλήματα πρόκειται για συγγενείς ανωμαλίες σε έδαφος Ιδιοπαθούς Σκολίωσης και όχι προβλήματα που δημιουργούνται από την Σκολίωση.

*** The findings of preoperative cardiac screening studies in adolescent idiopathic scoliosis. Ipp L, Flynn P, Blanco J, Green D, Boachie-Adjei O, Kozich J, Chan G, Denneen J, Widmann R. J Pediatr Orthop 2011 Oct-Nov;31(7):764-6.

*** Prevalence of cardiac dysfunction and abnormalities in patients with adolescent idiopathic scoliosis requiring surgery. Liu L, Xiu P, Li Q, Song Y, Chen R, Zhou C. Orthopedics 2010 Dec 1;33(12):882.

2. Η Σκολίωση θα δημιουργήσει νευρολογικό πρόβλημα στα κάτω άκρα

Μόνο κατά την χειρουργική διόρθωση μιας μεγάλης σκολίωσης μπορεί να δημιουργηθεί νευρολογικό πρόβλημα στα κάτω άκρα παρά από την σκολίωση αυτή καθ’ αυτή.

Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί τέτοια περίπτωση νευρολογικού προβλήματος.

3. Με το χειρουργείο σκολίωσης θα αποφύγουμε τους πόνους.

Άλλος ένας μύθος.

Εάν δεν σπονδυλοδεθούν και οι τελευταίοι σπόνδυλοι, δηλαδή η σπονδυλοδεσία να φτάσει μέχρι το ιερόν οστούν, οι δίσκοι των ελεύθερων σπονδύλων Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 σύντομα θα καταστραφούν, λόγω του ότι δέχονται μεγαλύτερες καταπονήσεις από το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κηλών και την εκφύλισή τους. Επίσης οι μετεγχειρητικοί πόνοι αποτελούν μια από τις συνηθισμένες επιπλοκές του χειρουργείου, που ακολουθούν τους ασθενείς, σε ορισμένες περιπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

.

4. Σήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπλοκές με το χειρουργείο σκολίωσης

Όντως σήμερα οι επιπλοκές είναι μικρότερες από ότι πριν 30 χρόνια. Αλλά υπάρχουν.

Μείζονες επιπλοκές :

 1. Θάνατος < 1%
 2. Ψευδάρθρωση ~5%
 3. Εν τω βάθει επιμόλυνση ~3,1%
 4. Νευρολογικές επιπλοκές ~1,5% ( παραπληγία, πάρεση, περιφερική νευρολογική βλάβη)
 5. Καθυστερημένες μικροβιακές φλεγμονές ~2,9%
 6. Λάθος τοποθέτηση βιδών ~15.8 %

Ελάσσονες επιπλοκές :

 1. Ασυμπτωματική αστοχία των υλικών
 2. Προεξοχή των ράβδων με αναγκαστική επανεγχείρηση και αφαίρεση των υλικών
 3. Σπονδυλαρθρίτιδα
 4. Μετεγχειρητικό άλγος
 5. Προοδευτική επιδείνωση της καμπύλης
 6. Αύξηση του ύβου
 7. Επιρρέπεια σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης μετά από ατυχήματα
 8. Δυσκαμψία και απώλεια της εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής στήλης

*** Rate_of_complications_in_scoliosis_surgery1 Hans-Rudolf Weiss and Deborah Goodall, Scoliosis 2008, 3:9

Απώλεια της αρχικής διόρθωσης και επιδείνωση της γωνίας

1997 44°

1998 41°

2001 54°

2012 54°

Αστοχία υλικών και απώλεια της διόρθωσης με συνοδό προεξοχή των ράβδων στην επιφάνεια του σώματος

5. Με το χειρουργείο σκολίωσης θα επανέλθει η συμμετρία στο σώμα μου και θα εξαφανισθούν οι ύβοι

Μύθος.

Σε μια μεγάλη Σκολίωση, ακόμη και μετά από μία πετυχημένη και χωρίς επιπλοκές σπονδυλοδεσία η γωνία δεν μπορεί να μειωθεί περισσότερο από το μισό και οι ύβοι συνήθως μειώνονται ελάχιστα. Η συμμετρία δεν επανέρχεται, γιατί το κέντρο ισορροπίας στον εγκέφαλο θα δημιουργήσει αντιρρόπηση στα τμήματα εκτός σπονδυλοδεσίας, στους ώμους και στην λεκάνη.