fbpx

Γιατί η εμφάνιση έχει σημασία;

Η θεραπεία της σκολίωσης αποκλειστικά με βάση τις ακτινολογικές εικόνες  θα ήταν τεράστιο λάθος

 • null

  Η σκολίωση δημιουργεί παραμόρφωση του θώρακα

Η εξέλιξη της σκολίωσης συνήθως οδηγεί σε αλλαγές της σπονδυλικής στήλης στα τρία επίπεδα του χώρου και ως εκ τούτου προκαλεί μια παραμόρφωση του θώρακα.

Πράγματι, καθώς η σκολίωση εξελίσσεται, αλλάζει και η εμφάνιση του κορμού και αυτό, ανάλογα με τη βαρύτητα της καμπύλης, μπορεί να επηρεάσει περισσότερο ή λιγότερο αισθητά την εμφάνιση του ασθενούς.

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη συντηρητική προσέγγιση της σκολίωσης, η βελτίωση της εμφάνισης του ασθενούς είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος της θεραπείας.

Εάν η πάθηση δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς ή η θεραπεία είναι αναποτελεσματική, οι προαναφερθείσες αλλαγές θα γίνονται ολοένα και πιο έντονες, ακόμη και σε σημείο να βλάψουν σοβαρά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

 • null

  Ο τρόπος που βλέπουμε το σώμα μας είναι άκρως υποκειμενικός

Ο τρόπος που βλέπουμε το σώμα μας είναι άκρως υποκειμενικός.

Άτομα με ασυμμετρία των γοφών ή των ωμοπλατών, ή με καμπούρα, αντιδρούν διαφορετικά στο πρόβλημα, με την έννοια ότι ένα ελάττωμα που ένα άτομο δεν σκέφτεται σχεδόν καθόλου, μπορεί να είναι αρκετά αφόρητο για ένα άλλο.

«Στη θεραπεία της σκολίωσης, πρέπει να προσέχουμε να μην παραβλέπουμε αυτό το ζήτημα της αισθητικής, ακριβώς επειδή οι ασθενείς μας δεν  βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς:

οποιαδήποτε ασυμμετρία, είτε είναι μεγάλη είτε μικρή, μπορεί να έχει σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο

 • null

  οι αλλαγές συμβαίνουν στην εφηβεία

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν σε μια περίοδο –την εφηβεία– που είναι ήδη γεμάτη προκλήσεις και μερικές φορές μπορεί να δεις νέους να αγωνίζονται να χτίσουν και να αποδεχτούν τη δική τους εικόνα του σώματός τους».

Για όλους αυτούς τους λόγους, η αντιμετώπιση των αισθητικών ανησυχιών των ασθενών δεν πρέπει να θεωρείται ως πολυτέλεια.

Πράγματι, η διόρθωση των αισθητικών ελαττωμάτων δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με τη διόρθωση της καμπύλης: είναι μια θεραπευτική αναγκαιότητα.

Όταν ένας ασθενής έχει, για παράδειγμα, το ένα πλευρό πιο ίσιο από το άλλο, μια κακή ευθυγράμμιση της ωμοπλάτης ή μια καμπούρα που αλλάζει τη πάνω γραμμή του σώματος, αυτές οι αλλαγές μπορεί να γίνουν αντιληπτές λίγο έως πολύ ορατές, ανάλογα και με τη σχέση του ατόμου με το σώμα του/της, και από τις δικές του (εντελώς υποκειμενικές) αισθητικές παραμέτρους.

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, εάν η νόσος προχωρήσει, αυτές οι αλλαγές μπορεί να γίνουν αντικειμενικά ορατές και ψυχολογικά επιζήμιες.

Προφανώς, αναφερόμαστε εδώ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, αλλά αυτές οι παρατηρήσεις χρησιμεύουν ωστόσο για να καταδείξουν ότι ένα σχέδιο θεραπείας της σκολίωσης δεν μπορεί να αποκλείσει το θέμα της αισθητικής.

η αντιμετώπιση αυτής της πτυχής αποτελεί απαραίτητο μέρος της θεραπείας

Ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής τονίζει ή όχι αυτή την πτυχή, θεωρώντας ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, ο ιατρός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να την συμπεριλάβει ως βασικό στόχο της θεραπείας, που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της.

 • null

  ο αόρατος κηδεμόνας

«Μια άλλη πτυχή που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η χρήση του κηδεμόνα, καθώς αυτή η θεραπεία (όταν απαιτείται) έχει επίσης αισθητικές επιπτώσεις

Πολλοί ασθενείς ανησυχούν ότι ο κηδεμόνας  τους φαίνεται κάτω από τα ρούχα τους και η αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας είναι ένα σημαντικό μέρος για την αύξηση της αποδοχής της θεραπείας.

Εφαρμογή σε ασθενείς με όλο και πιο λεπτούς κηδεμόνες έχει αποδειχθεί  σαν βασικός παράγοντας για τη μείωση και τον περιορισμό της παραμόρφωσης.

Επιπλέον, ένας καλός κηδεμόνας  παράγει μια πραγματικά αξιοσημείωτη αισθητική διόρθωση, όχι μόνο άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα».

Πράγματι, ο χρήστης του κηδεμόνα ανταμείβεται με μια βελτίωση που διαρκεί μέχρι την ενηλικίωση.

Αλλά τα επιχειρήματα που βασίζονται στα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα συχνά χάνονται στους νέους και ως εκ τούτου ένας «αόρατος» κηδεμόνας  εξακολουθεί να είναι κρίσιμο ζητούμενο.

Ο κύριος στόχος της θεραπείας θα είναι πάντα ένα καλά ισορροπημένο και αρμονικό σώμα, όσο το δυνατόν πιο συμμετρικό.

Άλλωστε, κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε καν η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι. Πράγματι, οι ατέλειές της είναι μέρος της ομορφιάς της!