fbpx

Θεραπεία οστεοπορωτικής κύφωσης

Τι εννοούμε σαν θεραπεία οστεοπορωτικής κύφωσης

Σαν θεραπεία οστεοπορωτικής κύφωσης εννοούμε την αναστροφή της εξέλιξης της κύφωσης, η οποία προκαλείται από την σφηνοειδή παραμόρφωση που δημιουργείται σε οστεοπορωτικούς σπονδύλους.

Δηλαδή όταν τα οστεοπορωτικά οστά χάνουν την αντοχή τους και δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος και μόνο του σώματος, δημιουργούνται καθιζήσεις (κατάγματα), που συμπιέζουν το πρόσθιο συνήθως τμήμα των σπονδύλων, που δέχεται τα μεγαλύτερα φορτία.

Το αποτέλεσμα είναι η διαρκής συμπίεση να αλλάζει το σχήμα το σπονδύλων σε σφηνοειδή μορφή, που οδηγεί στην περαιτέρω κύφωση της σπονδυλικής στήλης.

Ανάλογα τον βαθμό παραμόρφωσης των σπονδύλων, αλλά και τον αριθμό αυτών, η κύφωση σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ και να είναι πολύ δύσκολο να αναστραφεί.

Η εξέλιξη της κύφωσης είναι ανάλογη των υπεύθυνων σπονδύλων. Οι θωρακικοί σπόνδυλοι είναι υπεύθυνοι για μεγαλύτερες κυφώσεις, ενώ οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι είναι υπεύθυνοι για μείωση της φυσιολογικής λόρδωσης.

Η συνέχιση της αξονικής συμπίεσης καθώς και των προσθίων ροπών των δυνάμεων κάμψης, που ασκούνται στα σώματα των σπονδύλων οδηγεί στην σφηνοειδή παραμόρφωση τους.

Εφόσον δεν γίνει τίποτε, όσον αφορά την προστασία από την αύξηση της συμπίεσης, αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται και σε άλλο σπόνδυλο με αποτέλεσμα την διαρκώς μεγαλύτερη συμπίεση.

Δημιουργείται έτσι η οστεοπορωτική κύφωση, μπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο, όπου οι μεγάλες συμπιέσεις οδηγούν στην μεγαλύτερη κύφωση και αυτή με την σειρά της αυξάνει τις δυνάμεις συμπίεσης.

θεραπεία οστεοπορωτικής κύφωσης

Η θεραπεία οστεοπορωτικής κύφωσης είναι συντηρητική  ή minimal χειρουργική.

Συντηρητική θεραπεία SPONDYLOS

12 μήνες μετά

Στο SPONDYLOS διαπιστώσαμε ότι η υπερέκταση της σπονδυλικής στήλης ελάττωνε την κυφωτική γωνία με αποτέλεσμα την σε ένα βαθμό επιστροφή της στο φυσιολογικό.

Η υπερέκταση επέφερε αποσυμπίεση στα πρόσθια τμήματα των σπονδύλων με αποτέλεσμα την δυνατότητα εφόσον το κάταγμα ήταν φρέσκο, λιγότερο από 3 μήνες, να πωρωθεί στο μέγιστο ύψος, ανάλογα το κάταγμα.

Δηλαδή  αποσύροντας την συμπίεση, το αιμάτωμα που δημιουργείται από το κάταγμα, να μπορεί να οργανωθεί και να δημιουργήσει νέον οστούν.

Στην διπλανή εικόνα φαίνεται ότι μετά από 12 μήνες, με την θεραπεία SPONDYLOS, το κάταγμα δεν μεγάλωσε και δημιουργήθηκε στην θέση του αιματώματος νέο οστούν.

Κηδεμόνας SPONDYLOS

Ο κηδεμόνας SPONDYLOS κατασκευάζεται σε καλούπι, που λαμβάνεται με Laser και επεξεργάζεται σύμφωνα με το πρόβλημα του ασθενούς ψηφιακά σε CAD-CAM.

Οι πιέσεις γίνονται στο σημείο του κατάγματος και η υπερέκταση είναι τόση όσο χρειάζεται να επανέλθει σε επαρκή θέση για την ανάπλαση του σπονδύλου.

Ο ασθενής δεν κάνει τίποτε, δηλαδή δεν σφίγγει ιμάντες ή λουριά, αλλά με το που το εφαρμόζει αυτόματα έρχεται στην θέση που έχουμε καθορίσει.

Είναι πολύ ελαφρύς, λιγότερο από 500 γραμμάρια, λεπτός, λιγότερο από 3 χιλιοστά, δεν φαίνεται κάτω από τα ρούχα και δένει από μπροστά.

Με την εφαρμογή του κηδεμόνα εξαλείφεται ο έντονος πόνος που δοκιμάζουν οι ασθενείς, όταν υφίστανται ένα οστεοπορωτικό κάταγμα.

Η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι όλη την ημέρα, εκτός των ωρών που ο ασθενής είναι κατακεκλιμένος και δεν υπάρχουν πιέσεις από το βάρος.

Η θεραπεία θα πρέπει να είναι συνεχής τουλάχιστον, για ένα έτος, μέχρις ότου σε μια νέα μαγνητική τομογραφία να φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον αιμάτωμα.

Ασκήσεις SPONDYLOS

Ταυτόχρονα με τον κηδεμόνα θα πρέπει ο ασθενής να ασκείται καθημερινά για λίγα λεπτά σε ειδικές ασκήσεις που θα του διδάξουμε.

Οι ασκήσεις είναι εξειδικευμένες ασκήσεις τόνωσης των μυών του εκτατικού μηχανισμού.

Οι ασκήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του ασθενούς και της βαρύτητας της πάθησης και γίνονται σε κάθε ηλικία.

Minimal Χειρουργική

Σπονδυλοπλαστική – Κυφοπλαστική


 

Εφ όσον ο ασθενής μπορεί και θέλει να υποβληθεί σε επέμβαση σπονδυλοπλαστικής είναι η καλύτερη μέθοδος για άμεση ύφεση του οξύ πόνου και μερική διόρθωση της κύφωσης.

Η επέμβαση είναι κλειστή διαδερμική, στην οποία με τοπική αναισθησία εισάγονται τροκάρ (χοντρές βελόνες) με 2 μπαλονάκια τα οποία μέσω ενός υδραυλικού συστήματος σκιαγραφικού υλικού εκπτύσσονται, ανατάσσοντας μερικά το σπονδυλικό σώμα.

Εν συνεχεία αφαιρούνται τα μπαλονάκια και στην κοιλότητα που δημιουργήθηκε εισάγεται ακρυλικό τσιμέντο γεμίζοντας το κενό.

Το ακρυλικό τσιμέντο πήζει πολύ γρήγορα και είναι σκληρό και ανθεκτικό στις πιέσεις, υποκαθιστώντας  σε ένα βαθμό το οστούν.

Η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσεις άμεσα από το νοσοκομείο.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει σε φρέσκα κατάγματα γιατί εάν περάσει πολύς καιρός, το κάταγμα πορώνεται με αποτέλεσμα την μη έκπτυξη του.