Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS

Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS

Κηδεμόνες κύφωσης τ. SPONDYLOS,  τι είναι;


 

Οι κηδεμόνες κύφωσης SPONDYLOS είναι η εξέλιξη στους κηδεμόνες υπερεκτάσεως.

Δημιουργήθηκαν μετά από χρόνια έρευνας στα εργαστήρια του SPONDYLOS Laser Spine Lab.

 

Κατασκευάζονται επάνω σε εκμαγείο,Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS που λαμβάνεται ψηφιακά με Laser scanner.

Η επεξεργασία δεν είναι εμπειρική βάση του ύβου, όπως γίνεται στα γύψινα εκμαγεία, αλλά γίνεται σε προγράμματα CAD – CAM και βασίζεται στην ενσωματωμένη στο εκμαγείο ψηφιακή ακτινογραφία.

 

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το πολυπροπυλένιο 3 mm το οποίο προσδίδει σκληρότητα αλλά και πολύ καλό κοσμητικό αποτέλεσμα.

Πως λειτουργούν στο σώμα οι κηδεμόνες κύφωσης τ. SPONDYLOS;

 

Οι κηδεμόνες κυφώσης SPONDYLOS συνδυάζουν ένα ζεύγος δυνάμεων από εμπρός (δηλαδή στο ύψος των υποκλείδιων περιοχών και στα λαγόνια) και μίας αντίθετης δύναμης από πίσω (στο ύψος του κορυφαίου της κυφωτικής γωνίας σπονδύλου), που δημιουργούν υπερέκταση στο σώμα.

Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS

Σε αντίθεση με τον κηδεμόνα τύπου Boston, που ασκεί τις δυνάμεις μέσω έλξεως των ιμάντων που βρίσκονται πίσω από τον κηδεμόνα γιατί είναι οπισθόδετος, ο κηδεμονας κυφωσης SPONDYLOS είναι προκυρτωμένος και εμπροσθόδετος.

Στον κηδεμόνα κύφωσης Spondylos όλη η διόρθωση έχει γίνει σε υπολογιστή με μέγιστη ακρίβεια, οπότε όταν τον εφαρμόζει το παιδί μόνο του να ασκούνται αυτόματα οι πιέσεις στο σώμα και να μην χρειάζεται να σφίξει τίποτε.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ στην περίπτωση του Boston το παιδί δεν έχει τον έλεγχο του κηδεμόνα και θα πρέπει πάντα κάποιος άλλος να τον σφίγγει, με τον κηδεμόνα κυφώσεως SPONDYLOS είναι αυτόνομο.

Επίσης είναι πιο λεπτός και αισθητικά αποδεκτός από τα παιδιά, γιατί έχουν κρατηθεί μόνο τα σημεία του κηδεμόνα που είναι απαραίτητα για τις διορθώσεις.

Δεν έχει νόημα η λήψη ακτινογραφιών με τον κηδεμόνα εφαρμοσμένο, μέθοδο που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να εφαρμόζουν κάποιοι ορθοπαιδικοί. Απλώς θα επιβαρύνει το παιδί με επιπλέον ακτινοβολία. Με την εφαρμογή ενός κηδεμόνα κυφώσεως βλέπουμε εάν διορθώνεται η κύφωση ή όχι. Με την πολύωρη εφαρμογή είμαστε σίγουρα ότι θα δράσει στους σπονδύλους διορθώνοντας προοδευτικά το πρόβλημα.

Η εφαρμογή του κηδεμόνα πρέπει να σταματάει με την πιστοποίηση ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί ή με την οστική ωρίμανση. Δεν υπάρχει νόημα να εφαρμόζεται κηδεμόνας εφ’ όσον η ανάπτυξη έχει τελειώσει, άρα δεν θα προσφέρει τίποτε στο παιδί.

Με το τέλος της ανάπτυξης, όποτε να είναι αυτή, λαμβάνουμε τελικές ακτινογραφίες και πιστοποιούμε το τέλος της θεραπείας βλέποντας και τα αποτελέσματα της στους σπονδύλους.

Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS

Ο κηδεμόνας μπορεί να είναι ημιδαφανής, ώστε να φαίνεται λιγότερο μέσα από τα ρούχα, ή να είναι χρωματιστός με πάρα πολλές επιλογές σχεδίων και χρωμάτων.

Κηδεμόνες Κύφωσης τ. SPONDYLOS
Shares
Scroll Up