Αρθρογραφία

 

               Η σπουδαιότερη διεθνής εργασία των τελευταίων 50 ετών, που βάζει τις βάσεις (guidelines) στην αντιμετώπιση της Σκολίωσης.

 


Αρθρογραφία

 

2011 sosort Guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth, SOSORT Members, (Stefano Negrini, Angelo G Aulisa, Lorenzo Aulisa, Alin B Circo, Jean Claude de Mauroy, Jacek Durmala, Theodoros B Grivas, Patrick Knott, Tomasz Kotwicki, Toru Maruyama, Silvia Minozzi, Joseph P O’Brien, Dimitris Papadopoulos, Manuel Rigo, Charles H Rivard, Michele Romano, James H Wynne, Monica Villagrasa, Hans-Rudolf Weiss and Fabio Zaina, Scoliosis 2012, 7-3

 

 


 

ΑρθρογραφίαΑντιμετώπιση της Σκολίωσης Ενηλίκων συνδυάζοντας ασκήσεις και κηδεμόναΔ. Παπαδόπουλος, 8ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης 2014, Λάρισα

 

 

 

Αξιολόγηση τους συστήματος σκολίωσης κατά RIGOΑρθρογραφία, Δ. Παπαδόπουλος, 8ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης 2014, Λάρισα

 

 

 

Evaluation of the Rigo classification system for brace designΑρθρογραφία,D. Papadopoulos, SOSORT 2014 Annual meeting, Wiesbanden, Germany

 

 

 

Adult Scoliosis treatment combining brace and exersicesΑρθρογραφία: D. Papadopoulos, SOSORT 2013 Annual meeting, Chicago, USA

 

 

 

Investigation of the profound causes of the not brace compliance in adolescentsΑρθρογραφία: D. Papadopoulos, SOSORT Congress, Montreal 2010.

 

 

 

Relation between the Characteristics of A.I.S. and Vital Capacity in young and adultsΑρθρογραφία: D. Papadopoulos, E. Kapetanakis, SOSORT Congress, Montreal 2010.

 

 

 

Is the Surface Topography a helpful tool for the management of scoliosisΑρθρογραφία?: D.Papadopoulos, SOSORT Congress, Barcelona 2011.

 

 

 

Κηδεμόνες Σκολιώσεως CHENEAU vs D.D.B.Αρθρογραφία: Δ. Παπαδόπουλος, 1ο Συνέδριο Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα 2007

 

 

 

 

Shares
Scroll Up